Kim jest prokurent i czym się zajmuje?

Decydując się na założenie spółki warto dokładnie poznać wszystkie terminy związane z jej prowadzeniem. Dzięki temu unikniemy problemów wynikających z nieznajomości przepisów prawa. Jednym z pojęciem, na które na pewno się natkniemy jest prokurent. Kim jest taka osoba i czym się zajmuje? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie.

Kim jest prokurent i czym się zajmuje?

Prokurent to osoba, która zajmuje się prokurą czyli reprezentowaniem spółki w wielu różnych sprawach związanych z jej funkcjonowaniem. Prokurent posiada pełnomocnictwo, które pozwala mu zawierać i wypowiadać umowy w imieniu spółki. Zajmuje się również składaniem oświadczeń w imieniu spółek oraz reprezentować ją w różnego rodzaju sprawach sądowych takich jak sprawy karne, administracyjne czy podatkowe. Co ważne, nie zawsze jest to tylko jedna osoba, zdarza się bowiem, że prokurą zajmuje się w spółce kilku pełnomocników.

Kto może być prokurentem?

Wiele osób sądzi, że prokurent musi posiadać specjalne wykształcenie np. prawnicze. Nic bardziej mylnego. Nie musi być to osoba posiadająca konkretne kompetencje czy ukończone studia. Musi być to natomiast osoba pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Co ważne, prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna nie zaś osobowośc prawna.

W jaki sposób powołuje się prokurenta?

Prokurenta wybiera zarząd spółki. Co ciekawe, aby doszło do jego powołania decyzja wszystkich członków zarządu musi być jednomyślna – nie ma więc mowy o wybraniu prokurenta większością głosów. Członkowie zarządu po wybraniu prokurenta muszą również określić zakres udzielanych pełnomocnictw. Prokura musi zostać przydzielona na piśmie pod rygorem nieważności.

Czy można go odwołać?

Oczywiście, jeśli prokurent nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, zaniedbuje sprawy firmy lub zwyczajnie zarząd chce sam zacząć zajmować się sprawami spółki – prokurent może być odwołany podczas zgromadzenia zarządu. W przypadku odwołania prokurenta jego pełnomocnictwo wygasa – nie może on więc już reprezentować spółki.

Artykuł przygotowany w konsultacji z http://www.spolka-w-organizacji.pl/.

Kategorie
Poradniki